ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδο­νίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλο­νίκης» διοργάνω­σαν το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, που διεξήχθη  στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, υπό την Αιγίδα του Υπουρ­γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Σκοποί του συνεδρίου ήταν:

– Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, επιστημονική προσέγγιση.

– Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.

– Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ? ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.

– Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πράξη.

– Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς).

– Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

 

Στο συνέδριο πήραν μέρος οι μαθητές του σχολείου μας: Δαντσάκης Κωνσταντίνος καιΚοσμίδης Κυριάκος της Γ΄ τάξης.

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γραμουσένη Φωτεινή, ΠΕ19

Αφήστε μια απάντηση