συμμετοχη στο Πρόγραμμα του δημου πελλασ με θέμα “Σχολική Διαμεσολάβηση και Πρόληψη/Διαχείριση Ενδοσχολικής Βίας”