συμμετοχη στο Πρόγραμμα τησ Δδε Πέλλας “Διαμεσολάβηση Ομηλίκων: Ένας νέος θεσμός γεννιέται στις σχολικές κοινότητες”