ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14

Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α? Λυκείου

 Τα θέματα για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 είναι:

1.  «Ο μύθος του ασθενούς φύλου στον αθλητισμό»       Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Είναι γεγονός ότι τα δύο φύλα είχαν άνιση μεταχείριση σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής του ανθρώπινου γένους. Στο παρελθόν οι γυναίκες, εκτός από μερικές περιπτώσεις, δε συμμετείχαν στην πολιτική, στην οικονομία, στις επιστήμες, στην τέχνη, στη λογοτεχνία. Ο ίδιος «κανόνας» ίσχυε και για τον αθλητισμό. Η πρόοδος των γυναικών στον τομέα αυτό ήταν αργή, αφού ο αθλητισμός υπήρξε πάντα προνομιακό πεδίο δράσης των ανδρών. Μάλιστα πριν μία δεκαετία, φαινόταν αστείο ως και εκ φύσεως αδύνατο μια γυναίκα να μπορέσει να αγωνιστεί στο άλμα επί κοντώ ή στη σφαίρα. Σήμερα συμμετέχει σε ολυμπιακά αγωνίσματα. Μέσα λοιπόν απ? αυτή την ερευνητική εργασία θα έχεις την ευκαιρία να διερευνήσεις και να απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως: Είναι οι γυναίκες ίσες με τους άνδρες στον αθλητισμό; Πρόκειται για κοινωνικό ρατσισμό ή μιλάμε για γενετική υπεροχή; Μήπως υπερτερούν οι γυναίκες σε κάποια αθλήματα σε σχέση με τους άνδρες; Τι πρέπει να προσέξει μια γυναίκα, όταν κάνει πρωταθλητισμό; Ταιγανίδου Ε.

2. «Η γαλλική κουζίνα»           La cuisine fran?aise
Σκοπός της εργασίας είναι να γνωρίσουμε  τη μεγάλη ποικιλία της γαλλικής κουζίνας στις διάφορες πόλεις και περιοχές της Γαλλίας. Επίσης, να διερευνήσουμε την επίδρασή της στην ελληνική αρτοποιία, μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Γουναροπούλου Α.

3. «(Αν)ασφάλεια στο διαδίκτυο»
Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για μάθηση, ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία με φίλους καθώς και για την έρευνα πάνω σε διάφορα θέματα. Μπορεί, όμως, το Διαδίκτυο, όπως και το καθημερινό μας περιβάλλον, να είναι και επικίνδυνο. Οι μαθητές θα αναζητήσουν τους κινδύνους και τους τρόπους προστασίας από αυτούς και θα ερευνήσουν μέσω ερωτηματολόγιου τη διαδικτυακή ?συμπεριφορά? των συμμαθητών τους.   Γραμουσένη Φ.

4. «Δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια»
Έχουμε την ελληνική υπηκοότητα, συγχρόνως, όμως, είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καθιέρωση της  ευρωπαϊκής ιθαγένειας αποβλέπει στην ενίσχυση και την προώθηση της  ευρωπαϊκής ταυτότητας. Έχοντας την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ορισμένα δικαιώματα σε διάφορους τομείς, Ελάτε να γνωρίσουμε τα δικαιώματα αυτά. Τουρπτσόγλου Μ.

5. «Οι εκκλησίες της πόλης μας»
Καταγραφή του ιστορικού της εκκλησίας, της αρχιτεκτονικής, του έργου της ενορίας και των ανθρώπων που συμβάλλουν στην επιτέλεση του έργου της διακονίας. Η εργασία θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε όλους τους ναούς της πόλης, φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις από πρόσωπα (ιερείς-λαϊκοί) που διακονούν την κάθε ενορία χωριστά. Σαραφούδη Α.

6. «Ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός ?Cyber-bullying? :  Μία νέα απειλή»
Με την ευρεία πλέον χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, η επιθετικότητα μεταξύ συνομηλίκων εκτείνεται πέρα από την οικεία σε όλους έκφρασή της. Πόσο μας έχει απασχολήσει, όμως, το γεγονός πως αυτά τα νέα μέσα γίνονται όπλα στα χέρια νέων που επιδιώκουν τη συναισθηματική εκμηδένιση των συνομηλίκων τους; Ένας νέος όρος έρχεται να επαναπροσδιορίσει τον παραδοσιακό σχολικό εκφοβισμό και να του προσδώσει καινούργια μορφή: Ως ηλεκτρονικός σχολικός εκφοβισμός ορίζεται η χρήση πληροφοριών και μέσων επικοινωνίας από ένα παιδί ή έφηβο ή μία ομάδα παιδιών ή εφήβων που, με επαναλαμβανόμενα εχθρική συμπεριφορά, επιδιώκουν να βλάψουν κάποιον συνομήλικό τους απειλώντας, παρενοχλώντας, χλευάζοντας, συκοφαντώντας τον ή αποκλείοντας τον κοινωνικά. Ιωαννίδης Δημήτριος.

 7. «Η γυναικεία ταυτότητα στο δημοτικό τραγούδι»     Η γυναικεία ταυτότητα στο δημοτικό τραγούδι
-Σε ποια είδη δημοτικών τραγουδιών εμφανίζονται χαρακτήρες θηλυκού γένους (στις παραλογές, στα ιστορικά, στα ακριτικά, στα κλέφτικα) και με ποια συχνότητα;Με ποια χαρακτηριστικά (ηλικίας, εξωτερικής εμφάνισης, συμπεριφοράς, συναισθηματικού κόσμου, κοινωνικής θέσης) κατασκευάζεται η γυναικεία ταυτότητα στα δημοτικά τραγούδια;
-Ποιοι είναι οι ρόλοι της γυναίκας στα δημοτικά τραγούδια και οι σχέσεις της με το ανδρικό φύλο;
-Ποιοι από αυτούς τους ρόλους αναπαράγουν τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής δημιουργίας του δημοτικού τραγουδιού σχετικά με το γυναικείο φύλο και ποιοι τα ανατρέπουν;
-Με ποιες τεχνικές του δημοτικού τραγουδιού αναπαρίσταται η γυναικεία ταυτότητα;
-Με τα παραπάνω ερωτήματα θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό της ερευνητικής εργασίας του Α? τετραμήνου, η οποία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας στα δημοτικά τραγούδια της ελληνικής παράδοσης.   Χλαπουτάκη Ε.

 8. «Η επιλογή επαγγέλματος  και  η οικονομική κρίση»
-Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής εργασίας  θα μας απασχολήσουν τα παρακάτω ερωτήματα:
-Ποιο επάγγελμα  θέλω να ασκήσω;
-Ποιες επιλογές έχω σύμφωνα με τις δυνατότητές μου;
-Ποιες είναι οι απαιτήσεις- προϋποθέσεις αυτού του επαγγέλματος;
-Πώς θα είναι η ζωή μου με αυτό το επάγγελμα;
-Πόσο  «αγγίζει»  η οικονομική κρίση όλα αυτά.    Ανδρονίκου Α.

Β? Λυκείου

Τα θέματα για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 είναι:

1.«Η ιστορία της αμερικάνικης μουσικής»      American music
Σκοπός μας είναι να  μελετήσουμε το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο από όπου αναδύθηκαν τα διάφορα είδη αμερικάνικης μουσικής και τους κυριότερους εκφραστές . Χασιώτου Α.

2. «Λογισμικό ανοιχτού κώδικα»
Στον χώρο της πληροφορικής, με τον όρο λογισμικό ανοικτού κώδικα εννοούμε με απλά λόγια τα προγράμματα που παρέχονται δωρεάν.  Οι μαθητές θα αναζητήσουν παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων, τα προτερήματά τους, τα προβλήματα που παρουσιάζουν, τη φιλοσοφία των ανθρώπων που δημιουργούν αυτά τα προγράμματα και θα ερευνήσουμε κατά πόσο είναι εύκολο να τα χρησιμοποιήσει κανείς. Γραμουσένη Φ.

3. «Φυσική αγωγή και κοινωνική ενσωμάτωση»          
Το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η δευτερογενής κοινωνικοποίηση του ατόμου είναι αδιαμφισβήτητα το σχολείο. To σχολείο, ακόμα πιο έντονα από την οικογένεια, προσπαθεί να κάνει το άτομο κοινωνικό υποκείμενο και να το προετοιμάσει για τους ρόλους που πρόκειται να παίξει στην κοινωνία. Σ? αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει ενεργά και το μάθημα της φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τη νηπιακή ηλικία έως το λύκειο. Συμμετέχοντας, λοιπόν,  σ? αυτή την ερευνητική εργασία θα έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις και να συνδυάσεις  τις κινητικές δραστηριότητες  με κοινωνικές δεξιότητες. Θα μάθεις το ρόλο που «παίζει» ο χορός, οι αθλοπαιδιές, η μουσικοκινητική αγωγή, τα ατομικά αθλήματα, τα παιδαγωγικά παιχνίδια, και όλες οι κινητικές γνώσεις και εμπειρίες, που αποκτά το άτομο-μαθητής μέσα από τη συμμετοχή του στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Θα μπορέσεις να ασχοληθείς με το άθλημα που αγαπάς περισσότερο, από μία άλλη οπτική γωνία και να επισημάνεις τα οφέλη που προσφέρει σε εσένα, όχι αυτή τη φορά ως παίκτη-αθλητή, αλλά ως κοινωνικό ον. Ταιγανίδου Ε.

 4. «Ο ρόλος της γυναίκας στην ορθόδοξη εκκλησία»
Από κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και την Ελληνική Πατρολογία θα αναδειχθεί ο ρόλος της γυναίκας στην εξέλιξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η εργασία περιλαμβάνει επισκέψεις σε ναούς, συνέντευξη από γυναίκες που υπηρετούν στο έργο της Εκκλησίας. Επίσης θα καταγραφεί η άποψη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την μη συμμετοχή των γυναικών στην Ιεροσύνη. Σαραφούδη Α.

5. «Εθνικός Διαγωνισμός :?Young Business Talents 2013? (YBT)»
(Διαγωνισμός επιχειρηματικών ταλέντων για νέους) Μια μοναδική εμπειρία Διοίκησης της εικονικής τους επιχείρησης, σε μια πιστή αναπαράσταση της αγοράς Ανδρονίκου Α.

6. «Hackers Vs Crackers»
Με τον όρο Hackers χαρακτηρίζεται το άτομο που έχει τεχνικές γνώσεις για τους υπολογιστές και μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες σε συστήματα υπολογιστών?.Αντίθετα οι Crackers θεωρούνται κακόβουλοι Hackers και έχουν ως στόχο να προκαλέσουν ζημιά παραβιάζοντας υπολογίστές. Αναλύουμε λοιπόν την διαφορά τους και βλέπουμε τους κινδύνους ύπαρξης τους. Ιωαννίδης Δ.

7.  «Stress και Φοβίες»     Project 4. Τελική ομαδική εργασία Α’ τετραμήνου 2013-2014. ”Stress και φοβίες”.     ΦΟΒΙΕΣ
1)    Η αιτία παραγωγής τους και η σχέση τους. 2)   Τρόποι διαχείρισής τους. 3)   Είδη φοβιών σε διάφορα περιβάλλοντα. 4)   Αυτοβοήθεια στην θεραπευτική προοπτική. Δομινάρης Ι.

Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Α? Λυκείου

Τα προτεινόμενα θέματα για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2013-2014 είναι:

(το περιεχόμενο των προτεινόμενων ερευνητικών εργασιών προσδιορίσθηκε από τους υπεύθυνους καθηγητές που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα)

1. «Βιομηχανία της Μουσικής»

Η εξέλιξη του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα βοηθήθηκε αναμφισβήτητα από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε έντονα – μεταξύ άλλων – και στον κόσμο της μουσικής. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αποτυπωθεί αυτή η σχέση και να διαπιστωθεί το αν και κατά πόσο εξελίχθηκε ο μουσικός, το κοινό και γενικότερα η βιομηχανία της μουσικής, με την πάροδο του χρόνου.Ιωαννίδης  Δ.

2. «Έλληνες καλλιτέχνες στο Παρίσι»

     Το Παρίσι είναι μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που πάντα ελκύει τους καλλιτέχνες. Πολλοί Έλληνες λοιπόν, άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, έχουν εγκατασταθεί στην Πόλη του Φωτός μόνιμα ή για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Οι λόγοι ποικίλουν. Επίσης, μέσα στα μουσεία υπάρχουν έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, τα οποία είναι φημισμένα και αγαπημένα από όλο τον κόσμο. Στην εργασία μας, λοιπόν, αυτή καλούμαστε να ερευνήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να εξηγήσουμε, γιατί το Παρίσι υπήρξε πόλος έλξης για τους Έλληνες.Γουναροπούλου Α.

3.«Αυτοκίνητο»

Αυτοκίνητο: ένα «κομμάτι» της σύγχρονης  κοινωνίας. Ξεκίνησε να κυκλοφορεί σε τρεις, τέσσερεις ή και παραπάνω ρόδες τους τελευταίους αιώνες και να εξελίσσεται  παράλληλα με την τεράστια τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη που γνώρισε ο άνθρωπος. Έχει καθιερωθεί ως το κατεξοχήν μέσο μεταφοράς που βοήθησε και συνεχίζει να βοηθάει τον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Ποια είναι η ιστορία του, ποιες οι διαστάσεις του σήμερα και ποιο θα είναι το μέλλον του με βάση τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Είναι, ίσως, μεγάλη πρόκληση να μελετάς το πιο αγαπημένο «κομμάτι» κάθε οικογένειας, το οποίο χαρακτηρίζει και σημαδεύει την ανθρώπινη γενιά τους τελευταίους αιώνες.Ανδρονίκου Α.

4. «Ευρωπαϊκή ένωση»

    Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Ε) είναι μια ?πολιτεία πολιτειών? μια ?συμπολιτεία? που αποσκοπεί στην εμπέδωση της ειρήνης και της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η χώρα μας είναι μέλος (ανήκει) της από το 1981. Τί ξέρουμε για αυτήν; Ποια είναι τα όργανα και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Με ποια διαδικασία λαμβάνονται οι αποφάσεις; Ποιος ο ρόλος των πολιτών; Υπάρχουν δομές που εξασφαλίζουν και διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, έτσι ώστε να μην υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα; Το πρόγραμμα σκοπό έχει την ενημέρωση των μαθητών για την ανάπτυξη ενεργών δημοκρατικών πολιτών.Τουρπτσόγλου Μ.

5. «Τι υπολογιστή να αγοράσω;»

Σχεδόν σε καθημερινή βάση συναντούμε διαφημίσεις και προσφορές για την αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, συχνά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν όλα όσα αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε μοντέλου, δεν μπορούμε να βρούμε τι είναι αυτό που τελικά χρειαζόμαστε. Στην εργασία μας θα ερευνήσουμε όλα τα παραπάνω, δηλαδή τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και τη σημασία τους, αλλά πάνω απ’ όλα θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και σύμφωνα με αυτές να κάνουμε τις επιλογές μας.Γραμουσένη Φ.

6. «Τα όνειρα, οι προβληματισμοί, οι αξίες των νέων και η σχέση
τους με την Εκκλησία»

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν στα όνειρα, τους προβληματισμούς, τις αξίες και τη σχέση των νέων με την εκκλησία. Επίσης, θα ληφθούν συνεντεύξεις από ιερείς και ψυχολόγους.Σαραφούδη Α.

7. «Πρότυπα και είδωλα απ? τον αθλητικό χώρο»

Στην εποχή μας αρκετές ηθικές αξίες αμφισβητούνται. Γι? αυτό οι ήρωες δεν είναι της «μόδας». Έχουν μάλιστα αντικατασταθεί από τους αντιήρωες. Τα ηθικά πρότυπα έχουν αντικατασταθεί απ? τα κενά είδωλα. Εμείς θα ασχοληθούμε με αυτούς τους ήρωες και τους αντιήρωες, με τον περιορισμό να προέρχονται αυτοί από το χώρο του αθλητισμού.Ταιγανίδου Ε.

8. «Μόδα: καθρέφτης πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων» Μόδα καθρέφτης πολιτισμών 

«Το πώς ντύνουμε το σώμα μας, με τι υλικά και με ποιον τρόπο, δεν είναι καθόλου ασήμαντο ή τυχαίο γεγονός για την υπόστασή μας, τη δημόσια και την ιδιωτική. Αποτελεί μέρος του εαυτού μας, την προβολή του προς τα έξω και εκφράζει την προσωπική μας υφή: το πώς θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τα δικά μας μάτια.»

Ε.Π., Παπανούτσος (1984). Πρακτική Φιλοσοφία. Αθήνα: εκδ. Δωδώνη. σ. 206.

Σκοπός της ερευνητικής εργασίας: Η μελέτη των ενδυματολογικών επιλογών διαφόρων πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων ανά τους αιώνες

Επιμέρους στόχοι:

  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της γυναικείας και της ανδρικής ενδυμασίας σε διάφορους πολιτισμούς (π.χ. αρχαία Αίγυπτος, μινωική Κρήτη, Μυκήνες, κλασική Αθήνα, ρωμαϊκή εποχή, Βυζάντιο, ιταλική αναγέννηση, οθωμανική αυτοκρατορία, 20ος αιώνας);
  • Ποιες κοινωνικοπολιτισμικές αντανακλάσεις (π.χ. κοινωνική θέση, εθνολογική ομάδα, επαγγελματική απασχόληση, τοπικές συνήθειες, θρησκευτικές επιδράσεις, πρότυπα ομορφιάς) και ποιες επιδράσεις ιστορικών γεγονότων (π.χ. εθνικές επαναστάσεις, πόλεμοι, πνευματικά κινήματα)  μπορούν να ανιχνευτούν στις ενδυματολογικές επιλογές των λαών ή των κοινωνικών ομάδων σε διάφορες εποχές;
  • Ποιες είναι οι αντιλήψεις των σύγχρονων εφήβων για τη μόδα ως γλώσσα επικοινωνίας με το περιβάλλον τους και ως μέσο κατασκευής ταυτοτήτων;Χλαπουτάκη Ε.

Β? Λυκείου

Τα προτεινόμενα θέματα για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους  2013-2014 είναι:

(το περιεχόμενο των προτεινόμενων ερευνητικών εργασιών προσδιορίσθηκε από τους υπεύθυνους καθηγητές που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα) 

1. «Σινεμά ο ψηφιακός παράδεισος» 

Ο Κινηματογράφος, η έβδομη και νεότερη από τις τέχνες, γεννήθηκε εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Μέχρι σήμερα αφού μεγάλωσε, εξαπλώθηκε, μεταλλάχθηκε, εξελίχθηκε, αλλά και πολλές φορές απειλήθηκε. Όμως, είναι ακόμα εδώ, παρών στη μεγαλύτερη μάχη του, στην πάλη με την τεχνολογία. Άλλοι πάλι θα χαρακτήριζαν το ίδιο φαινόμενο ως γάμο.

Τι έχει συμβεί τελικά, τι έχουμε δει, τι λατρέψαμε και τι μισήσαμε από όλο αυτό; Η εργασία αυτή δεν θα είναι παρά ένα ταξίδι, ένα χρονικό στον κόσμο του σινεμά μέσα από το ψηφιακό πρίσμα του σήμερα, μια αποτύπωση του γιγάντιου αποτελέσματος που προκάλεσε η εξέλιξη στην πιο αγαπημένη  – για τους περισσότερους  – τέχνη.Ιωαννίδης Δ.

2. «Αγγλόφωνος-Αμερικάνικος και αγγλικός κινηματογράφος» 

Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε την ιστορική διαδρομή του αμερικάνικου κινηματογράφου από το Hollywood  μέχρι σήμερα, τις ταινίες σταθμούς και τους συντελεστές τους, όπως και την παράλληλη εξέλιξη του βρετανικού κινηματογράφου.Χασιώτου Α.

3. «Η Διοίκηση  της επιχείρησης μου μέσα στο πιο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον» 

Γίνε  μέλος στο διοικητικό συμβούλιο μιας πραγματικής επιχείρησης, πάρε αποφάσεις και προχώρησε σε ενέργειες, όπως ακριβώς στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι συλλογικό, είναι καθοριστικό για το μέλλον και την επιβίωση αυτής της επιχείρησης. Οι ικανότητες λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, η ομαδική εργασία, ο προσδιορισμός στόχων, ο προγραμματισμός, η επιμονή και η μεθοδικότητα καθώς και ο συνεχής έλεγχος των στόχων μας είναι οι πλέον απαραίτητοι συντελεστές για την επιτυχία μας στο διαγωνισμό που συμμετέχει η ομάδα μας. Η εμπειρία και τα βραβεία σε κάνουν να ενεργοποιήσεις όλα σου τα αποθέματα σε γνώσεις και ικανοτήτες.Ανδρονίκου Α.

4. «Χαρίσματα και χαρισματούχοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία» 

Παράμετροι του θέματος που θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της εργασίας αυτής είναι:

1)   Η αγιοπνευματικότητα της Εκκλησίας του Χριστού από την ημέρα της Πεντηκοστής.

2)   Τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (ιαματικό, προόρασης, διόρασης κ.ά.) διασταυρωμένα με τις συνθήκες της πραγματικής ζωής, ώστε να φαίνεται η αληθινότητά τους και να απορρίπτεται η κατά φαντασίαν απόκτησή τους, για την πρόληψη πνευματικών ή ψυχολογικών ατυχημάτων. Ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των πιστών από άσκοπες και ζημιογόνες περιπλανήσεις.Δομινάρης Ι.

5. «Το σπίτι του μέλλοντος»

Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και περισσότερο για το ?έξυπνο σπίτι?. Πρόκειται για ένα σπίτι με νοημοσύνη, όπου τα πάντα είναι στον έλεγχο του ιδιοκτήτη (η ασφάλεια, η θέρμανση, ο φωτισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές….), ενώ παράλληλα ο σχεδιασμός του είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον.

Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πώς επιτυγχάνονται όλα τα παραπάνω και πώς θα είναι τα σπίτια στα οποία θα ζούμε τις επόμενες δεκαετίες.Γραμουσένη Φ.

6. «Η γυναίκα στο Ισλάμ»

Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής εργασίας θα διερευνηθεί ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ. Επίσης, θα μελετηθούν σχετικά κείμενα με τη θρησκεία, τις παραδόσεις, τις αρχές και τις αξίες του ΙσλάμΣαραφούδη Α.

7. «Διαλέγοντας το αθλητικό μου πρότυπο» 

Όσοι επηρεαστήκαμε και εξακολουθούμε να επηρεαζόμαστε από πρόσωπα του αθλητικού χώρου, σ? αυτή την ερευνητική εργασία θα έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τον θαυμασμό μας γι? αυτά. Επιπλέον θα τα περιγράψουμε, θα τα συγκρίνουμε με άλλα και με εμάς και θα τα προβάλλουμε στη σχολική κοινότητα. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για πρόσωπα που αγαπάμε ή να προβάλλουμε πρόσωπα που αξίζει να μιμηθούμε.Ταιγανίδου Ε

 

 

Αφήστε μια απάντηση