Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα eTwinning με θέμα “Well-being at our schools”

Στο 1ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Α΄ Τετραμήνου πρόγραμμα eΤwinning με θέμα: «Well-being at our schools», με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας. Το πρόγραμμα πραγματεύεται τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του/της μαθητή/τριας και τη συνολική ευημερία του στο σχολείο. Σε αυτό το έργο θα διερευνήσουμε τι είναι η ευημερία, πώς επηρεάζει άμεσα τους μαθητές και πώς τα σχολεία μας την προωθούν. Ειδικότερα, θα διερευνήσουμε το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τη διατροφή στο πλαίσιο του σχολείου, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους/στις μαθητές/τριες, το ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέξουμε θα τα αναλύσουμε και θα τα μοιραστούμε με τα συνεργαζόμενα σχολεία. Θα συνεργαστούμε με εταίρους από την Φινλανδία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Γαλλία και την Τουρκία και θα μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες μας, ευελπιστώντας ότι αυτό θα μας δώσει τις καλύτερες ιδέες για το τι μπορούμε να βελτιώσουμε στα σχολεία μας.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί μια βιωματική διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παρατηρήσουν, να καταγράψουν και να επεξεργαστούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών όσα χαρακτηρίζουν το σχολείο τους, να δημιουργήσουν προφίλ στο Twinspace, να διαμοιραστούν τα πονήματα τους στο διαδίκτυο και να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις για το διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του έργου τους.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Μαρία Αθανασίου, φιλόλογος και Ελισάβετ Ταϊγανίδου, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής.