ευρωπαϊκο Πρόγραμμα eTwinning με θέμα “The Heroes’ Journey”

To 1ο  ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών συμμετέχει σε πρόγραμμα eΤwinning με θέμα: «The Heroe’s journey», με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον πολιτισμό και τη μυθολογία κάθε γωνιάς της Ευρώπης με βάση τη ζωή των ηρώων της μυθολογίας και της κλασικής ιστορίας μέσω της γεωγραφίας μας. Οι μαθητές/τριες επιλέγουν τους χαρακτήρες, είτε από θρύλους είτε από την πραγματική ιστορία που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κάθε περιοχή. Η ιδέα είναι να εργαστούν οι μαθητές/τριες σε μικτές ομάδες για να δημιουργήσουν έναν κοινόχρηστο Μυθολογικό χάρτη της Ευρώπης. Συνεργαζόμαστε με εταίρους από την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία και τη Σερβία και ανταλλάσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, ευελπιστώντας ότι αυτό θα μας δώσει τις καλύτερες ιδέες για τη δημιουργία του εν λόγω χάρτη.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί μια βιωματική διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να επιλέξουν και να  επεξεργαστούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και εφαρμογών τα δεδομένα που θα συλλέξουν σχετικά με ήρωες της μυθολογίας και της κλασικής ιστορίας, να δημιουργήσουν προφίλ στο Twinspace, να διαμοιραστούν τα πονήματα τους στο διαδίκτυο και να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις για το διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων του έργου τους.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Μαρία Αθανασίου, φιλόλογος και Ελισάβετ Ταϊγανίδου, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής.