ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

20ή ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

 

Ο μαθητής της Β΄ τάξης του σχολείου μας Κανσίζογλου Σάββας κληρώθηκε για να συμμετάσχει στην 20ή Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων 2014-2015.

 

Η Βουλή των Εφήβων είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας κι Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με το ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών της χώρας, της Κύπρου και των ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής.

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τουρπτσόγλου Μακρίνα, ΠΕ13

Αφήστε μια απάντηση