Ημερεσ λειτουργιασ για την υποβολη μηχανογραφικου δελτιου

Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών θα είναι ανοιχτό για την υποβοήθηση της υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι τις ημέρες: Τρίτη 9-07-2019 και Δευτέρα 15-07-2019. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων είναι η Τρίτη 15-07-2019. Για τον λόγο αυτό όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 15-07- 2019 να έχουν πάρει Κωδικό υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου και να έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή του μέχρι την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία. Τις συγκεκριμένες ημέρες λειτουργίας για την υποβοήθηση της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου το Σχολείο θα είναι ανοιχτό τις εργάσιμες ώρες από 8:30 έως 14:00 μ.μ.

Σχολές Πυροσβεστικησ ακαδημιας- Τροποποίηση

Στάδια της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου 2019

– Από τις 21 Ιουνίου 2019 και μέχρι το τέλος της διαδικασίας υποβολής μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μπορούν να προσέρχονται στα Λύκεια και να δημιουργούν ή να επανεκδίδουν κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στο σύστημα.

https://exams.it.minedu.gov.gr/Login

– Επίσης, από τις 21 Ιουνίου 2019 οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο.

– Μετά την έκδοση των γραπτών βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιούν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου, σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Επισημαίνεται ότι υποψήφιος, που έχει δημιουργήσει κωδικό ασφαλείας από τις 21 Ιουνίου 2019 και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων με την κατηγορία 90% και δεν συμμετείχε σε κανένα γραπτώς εξεταζόμενο Πανελλαδικώς μάθημα, μεταφέρεται στην κατηγορία του 10%. Κατά συνέπεια, στη συνέχεια θα πρέπει να αποκτήσει νέο κωδικό ασφαλείας, προκειμένου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά νέο μηχανογραφικό δελτίο με τη νέα του κατηγορία

Ἀπό τὴν μνήμη τῶν παρελθόντων καὶ ἀπὸ τὴν πεῖρα τῶν παρόντων διδασκόμαστε γιά τὸ μέλλον.