αιτησεισ πανελλαδικων

Σας ενημερώνουμε ότι από 29/11 έως 12/12 θα κατατεθούν στο γραφείο του σχολείου οι αιτήσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω εγκύκλιο:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%93%CE%95%CE%9B_2023.pdf

επιλογη τουριστικου γραφειου για εκδρομη στο cern

Το 1ο ΓΕΛ ενημερώνει πως για την πραγματοποίηση της 5/ήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στο CERN της Ελβετίας στο διάστημα από 11-02-2023 έως 15-02-2023 -σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθ. πρ. 703/04-11-2022 ανάρτηση του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών , που έγινε στο Site της ΔΔΕ Πέλλας- προσφορές κατέθεσαν τα εξής Τουριστικά Πρακτορεία: 1) Herodotus Tours,2) Mentor Travel Specialists, 3) Airforum Travel & Congress

Ειδικότερα οι προσφορές έχουν ως εξής:

  1. Herodotus Tours

-Αεροπορική μετάβαση και επιστροφή 44 μαθητών/τιών και 4 εκπαιδευτικών

– Διαμονή στο ξενοδοχείο Hotel Ibis Annemasse 3* με πρωινό

– Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή/τρια 549 Ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται

   οι δημοτικοί φόροι στην τιμή)

     2. Mentor Travel Specialists

           -Αεροπορική μετάβαση και επιστροφή 44 μαθητών/τιών και 4 εκπαιδευτικών

           -Διαμονή στα ξενοδοχεία Oskar 3* και Ibis Styles Lyon Connfluence 3* με

            Πρωινό

  • Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή/τρια 520 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών φόρων)
  1. Airforum Travel & Congress
  2. Αεροπορική μετάβαση και επιστροφή 44 μαθητών/τιών και 4 εκπαιδευτικών

Διαμονή στα ξενοδοχεία  Neho Suites Port de Geneve  3* και  Airport Hotel Bergamo 4 *  με   Πρωινό

  • Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή/τρια 497 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών φόρων)

  Η  επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των Τουριστικών Πρακτορείων αφού έλαβε υπόψη της τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,την επιθυμία να εξασφαλιστεί η πιο συμφέρουσα οικονομικά και ποιοτικά προσφορά καθώς και την επιθυμία των μαθητών/τιών, επέλεξε την προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου Airforum Travel & Congress  , ως της πιο συμφέρουσας από οικονομική και ποιοτική άποψη. Ως εκ τούτου αναθέτει στο Τουριστικό Πρακτορείο Airforum Travel & Congress  την διοργάνωση της εκδρομής για την μετάβαση στο CERN 44 μαθητών και 4 εκπαιδευτικών με τιμή συμμετοχής 497 Ευρώ ,με πρωινό στα ξενοδοχεία που αναφέρει η προσφορά του εν λόγω Τουριστικού Πρακτορείου.

 Η επιλογή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της επιτροπής αξιολόγησης και πιστοποιήθηκε με 5 (πέντε) ψήφους αποδοχής , ως  συμφέρουσας και πληρούσας τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών.

Η  εν λόγω επιλογή επισημοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6η  Πράξη /18-11-22 του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ η οποία υπογράφηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των Τουριστικών Πρακτορείων.

Δυνατότητα ενστάσεων δίνεται στα Τουριστικά Πρακτορεία μέχρι την Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 12:00.

 Ο Διευθυντής

Κετικίδης Γεώργιος                                       

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (02 Ιαν 23 έως και 31 Μαρ 23) είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ

Το 1ο ΓΕΛ ενημερώνει πως για την πραγματοποίηση της 5/ήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθ. πρ. 684/16-11-2022 ανάρτηση του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών με θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή του 1ου ΓΕΛ Γιαννιτσών στην Πράγα» (για το διάστημα από 5-12-22 έως 9-12-22,  προσφορές εμπρόθεσμες κατέθεσε το Τουριστικό Πρακτορείο HERODOTUS.   Κατατέθηκαν και 2 άλλες προσφορές που δεν ήταν εμπρόθεσμες και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.

 Η επιτροπή αξιολόγησης αφού έλαβε υπόψη της τα ως άνω δεδομένα , την χρονική πίεση για την πραγματοποίηση  της εκδρομή και το γεγονός πως σε προηγούμενη ανάρτηση δεν υπήρξε δυνατότητα κατάθεσης προσφορών, προχώρησε στην επιλογή του Τουριστικού Πρακτορείου HERODOTUS προκειμένου να αναλάβει την πραγματοποίηση της 5/ήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης στην Πράγα.

Η προσφορά του Τουριστικού Πρακτορείου HERODOTUS προβλέπει:  Αεροπορική μετάβαση και επιστροφή στην Πράγα μέσω Μπρατισλάβας, συνολικό κόστος ανά μαθητή 409 Ευρώ με ημιδιατροφή  στο ξενοδοχείο 4 * Hotel Olympic .

  Η παραπάνω προσφορά κρίνεται ως συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως και πληρούσα τα χαρακτηριστικά των απαιτήσεων που προβλέπει η ανάρτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος.. Η επιλογή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της επιτροπής αξιολόγησης και πιστοποιήθηκε με 5 (πέντε) ψήφους αποδοχής , ως  συμφέρουσας και πληρούσας τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών.

Η  εν λόγω επιλογή επισημοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 5η  Πράξη /21-11-22 του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ η οποία υπογράφηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των Τουριστικών Πρακτορείων.

 Ο Διευθυντής

Κετικίδης Γεώργιος                                       

Διδακτική επισκεψη

Πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των μαθητών και μαθητριών όλων των τμημάτων της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας. Η επίσκεψη έλαβε χώρα την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου του 2022. Υπεύθυνη ήταν η εκπαιδευτικός κα Ελισάβετ Ταϊγανίδου και συνοδοί οι εκπαιδευτικοί κα Αναστασία Τέμου, κ. Ιορδάνης Δεβετζής, κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος και ο κ. Ευάγγελος Καρτσακλής. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε συμμετοχή των μαθητών/τριών σε βιωματικό εργαστήριο του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ξενάγηση στην επετειακή έκθεση σχετικά με την μικρασιατική καταστροφή με τίτλο “Θεσσαλονίκη 1922: Μνημεία και Πρόσφυγες” στη Ροτόντα.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα τμήματα Β1 και Β2 συμμετείχαν στη δράση ευαισθητοποίησης του Δήμου Πέλλας με τίτλο “Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα “. Στο πλαίσιο της δράσης, παρακολούθησαν σχετική ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο, τη Δευτέρα  21/12 και πήραν μέρος στο bazaar μεταχειρισμένων ρούχων. Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν η κα Αθανασίου Μαρία και η κα Γραμματικού Θεοδώρα.