κινητικοτητα στΗ LE MANS τησ γαλλιασ στο πλαισιο εγκεκριμενου προγραμματοσ erasmus+

Ολοκλήρωση 2ης κινητικότητας μάθησης στο πλαίσιο εκπόνησης εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ KA122 από το 1ο  Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών.

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA122, με τίτλο: «Η ευημερία των μαθητών ως παράγοντας, κριτήριο και δείκτης επιτυχίας του σχολείου», το 1ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών πραγματοποίησε κινητικότητα αποστολής 5 μαθητών, 5 μαθητριών και τριών εκπαιδευτικών στην πόλη Le Μans, της Γαλλίας, από 10 έως και 17 Μαρτίου 2024. Η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές/τριες του Lycee Bellevue ακολούθησε πιστά τη συμφωνία μάθησης που υπογράφηκε μεταξύ των διευθυντών των συμβαλλόμενων σχολικών μονάδων πριν την έναρξη της κινητικότητας.

Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικές δράσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια. Συμμετείχαν σε δραστηριότητες γνωριμίας και εξοικείωσης, σε συζητήσεις με μαθητικά συμβούλια, σε εργαστήρια δημιουργίας βίντεοκλιπ, φωτογραφικού πρότζεκτ, ραδιοφωνικής εκπομπής, σε υπαίθρια πολιτιστική δραστηριότητα, σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Παρίσι, παρακολούθησαν μαθήματα και αξιολόγησαν το πρόγραμμα και ως φιλοξενούντες και ως φιλοξενούμενοι. 

Μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση, η συνεργατική μάθηση, η μάθηση βάσει σχεδίου, η μάθηση με βάση το έργο, η μάθηση με βάση το παιχνίδι, η μάθηση με βάση τη διερεύνηση. 

Η διάδραση με τους εταίρους εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης, την ανάπτυξη της αυτονομίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της χρήσης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, την απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων, την αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, τη γνωριμία και σύγκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας (εκπαίδευση, σχολική δομή κ.λπ.).

Η συγκεκριμένη κινητικότητα μάθησης είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+. Μέσα από τη διαπολιτισμική διάδραση, κατανόηση και συνεργασία μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τη βελτίωση της ζωής των μελών του σχολείου και την ολιστική ανάπτυξή τους. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν άοκνα να εργάζονται προς την επίτευξη και εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος έχοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράσταση της διεύθυνσης του σχολείου. 

Ακολουθεί σύντομο βίντεο που δημιούργησαν μαθητές που συμμετείχαν στην κινητικότητα: https://youtu.be/BCqa-fwV54E

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 26-03-2024. Όλοι οι υποψήφιοι από την 26-03-2024 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Παραρτήματος Ε΄ της Προκήρυξης Διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ (Παράρτημα Γ΄) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 25-04-2024 ημέρα Πέμπτη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα που αναγράφονται στη σχετική προκήρυξη.

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, από την Τρίτη 19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη 28/03/2024.

ανακοινωση απο το αρχηγειο τησ αλληνικησ αστυνομιασ

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν με μέριμνα της Ελληνικής Αστυνομίας προς το σκοπό εισαγωγής τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ότι μέσω του συνδέσμου (https://geetha.mil.gr/paroysiasi-toy-demo-ton…/) της επίσημης ιστοσελίδας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), τους παρέχεται η δυνατότητα εξοικείωσης με τα ψυχομετρικά τέστ που χρησιμοποιούνται και από την Ελληνική Αστυνομία στις συγκεκριμένες εξετάσεις.

κυπελο νομου για την ομαδα ποδοσφαιρου κοριτσιων

Στον τελικό αγώνα της 1ης φάσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων στο άθλημα του ποδοσφαίρου μαθητριών, η ομάδα των 16 κοριτσιών του σχολείου μας κέρδισε με 1-0 την αντίστοιχη ομάδα του 3ου ΓΕΛ Γιαννιτσών. Ομαδικότητα, υπομονή, επιμονή, πίστη και αγάπη χαρακτήριζαν την προσπάθεια της ομάδας μας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το αποτέλεσμα δικαίωσε την προετοιμασία και την προσπάθεια τους. Θα συνεχίσουν να αγωνίζονται εκπροσωπώντας τη ΔΔΕ Πέλλας στη Β’ Φάση. καλή συνέχεια στην ομάδα μας και πάντα επιτυχίες για το σχολείο μας!

erasmus+ αμστερνταμ

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA122, με τίτλο: «Η ευημερία των μαθητών ως παράγοντας, κριτήριο και δείκτης επιτυχίας του σχολείου», το 1ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών συμμετείχε με επιτυχία σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης 36 ωρών στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, αφού έγινε αποδεκτή η αίτηση από τον αντίστοιχο οργανισμό Europass Teacher Academy.

Tρεις συνάδελφοι εκπαιδευτικοί είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στα Αγγλικά τη θεματική «Deep Democracy: How to Manage Conflicts Building a Strong Classroom Culture» από 12 έως 17 Φεβρουαρίου.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ανακαλύψαμε νέες στρατηγικές για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της τάξης κατανοώντας ο ένας τον άλλο, εδραιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την ενσυναίσθηση, οικοδομώντας αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις, βασισμένες στην ειλικρίνεια. Διδαχτήκαμε τη μέθοδο Lewis, ώστε μέσα από διαδοχικά βήματα  αντί να αποφεύγουμε τη διαφωνία να είμαστε σε θέση να καταλήγουμε σε μια κοινά αποδεκτή απόφαση που δε θα επιβάλλει απλώς την άποψη της πλειοψηφίας αλλά θα περιλαμβάνει και τη σοφία της μειοψηφίας.

Επιπλέον, η επιμόρφωση συμπεριέλαβε ενεργητικά παιχνίδια ενδυνάμωσης σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων, βιωματικά σενάρια, συζητήσεις ενεργητικές μεταξύ συναδέλφων από όλη την Ευρώπη, σε θεματικές που άπτονται της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αποτελούν συχνά πηγή συγκρούσεων στα πλαίσια της τάξης ή και στην ευρύτερη κοινωνία.

Ειδικότερα, την πρώτη μέρα, αφού έγινε η παρουσίαση των σχολείων από κάθε χώρα-μέλος, στη συνέχεια με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διατυπώθηκαν οι δυσκολίες του έργου του δασκάλου στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο επόμενο  βήμα μας στα πλαίσια αυτής της έρευνας  εργαστήκαμε κατά ομάδες απαντώντας σε βασικά ερωτήματα που αφορούσαν τη θεματική:

Παραδοσιακή ή μαθητοκεντρική τάξη; Χωρίς να παραγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος του δασκάλου έγινε εκτενής συζήτηση σχετικά με το πώς οι μαθητές μπορούν να ‘δημιουργούν’ γνώση και έννοιες από μια αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπειριών και των ιδεών τους. Άρα, να οικοδομούν το γνωστικό τους πεδίο ενεργητικά, δημιουργικά, διαλογικά και όχι παθητικά, δεχόμενοι συνεχώς πληροφορίες.

Ποιες ανάγκες έχει το παιδί και ποιες οφείλει ο δάσκαλος να λαμβάνει σοβαρά υπόψη ως στέρεο υπόβαθρο, για να μπορέσει να χτίσει μια στέρεη προσωπικότητα;

Εδώ κρίθηκε απαραίτητη η ταξινόμηση του Maslow σύμφωνα με την οποία εκκινούμενοι από τις βασικές, βιολογικές ανάγκες προχωρούμε βαθμηδόν στην προσπάθεια ικανοποίησης των ψυχολογικών και κοινωνικών (ασφάλεια, φιλία, κοινωνικές συναναστροφές) και εντέλει, στοχεύουμε στην αυτοπραγμάτωση μέσα από δυναμικές και δημιουργικές δράσεις.  Σε αυτή τη βαθμίδα κρίθηκε απαραίτητη η αξιοποίηση της ιεράρχησης του Bloom (θυμάμαι, κατανοώ, εφαρμόζω, αναλύω, αξιολογώ και τελικά, δημιουργώ). Εφαρμόζοντας αυτή την οπτική προσέγγισης η παραδοσιακή διδασκαλία αλληλεπιδρά με μια δημιουργική τάξη.

 Συνακόλουθα, μέσα από βιωματικά σενάρια μελετήσαμε  δύσκολες καταστάσεις που συνήθως απαντούμε στις τάξεις. Διακρίναμε μέσα από ασκήσεις τα διαφορετικά είδη επικοινωνίας (παθητική- επιθετική- θετική) και προκρίθηκε η  τελευταία ως η πιο αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, με τη θεωρία “I” Statements μια πιο ουσιαστική επικοινωνία εδραιώνεται, εφόσον ναι μεν περιγράφει το πρόβλημα σε ήπιο και ευγενικό τόνο, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει τα συναισθήματα του ομιλητή σε α’ πρόσωπο χωρίς να μέμφεται τον συνδιαλεγόμενό του. Για παράδειγμα: ‘Νιώθω απογοήτευση, όταν επανειλημμένα αμελείς τις υποχρεώσεις σου’.

Παράλληλα, για μια πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς παρουσιάστηκε καταρχάς το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου Οscar και στη συνέχεια παρουσιάστηκε θεατρικά και επιτυχημένα  από συνάδελφο του σχολείου μας  ένα σενάριο. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο όπου δηλώνεται το ανυπόκριτο ενδιαφέρον του δασκάλου τίθενται από τον ίδιο  συγκεκριμένες προτάσεις σε συμφωνία  με τον γονέα  οι οποίες αξιολογούνται σε καθορισμένη προγραμματισμένη συνάντηση στο άμεσο μέλλον. Έτσι, εκτονώνεται οποιαδήποτε ένταση ή παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί, ο γονιός τίθεται προ των ευθυνών του και συντονισμένα με τον εκπαιδευτικό συνεργάζονται προς όφελος του μαθητή.

Τελικά, όπως αντιλαμβάνεστε από τα γραφόμενα, βήμα προς βήμα κατακτάται η βαθιά δημοκρατία, καθώς οφείλουμε πρώτα να μάθουμε να ακούμε (active listening, clarifying technique), να καταλαβαίνουμε τον άλλο. Με τη θεωρία του παγόβουνου προσπαθούμε να δούμε και ‘κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας’. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι φωνές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Όλα αυτά αποτελούν το βασικό σχέδιο εφαρμογής τους στις τάξεις μας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρία του Lewis ακολουθούμε πέντε βήματα, προκειμένου να εδραιώσουμε τη βαθιά δημοκρατία. Τίθενται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας  που διαφυλάσσουν την πορεία του διαλόγου. Ακούγονται όλες οι απόψεις χωρίς διακοπές και κριτικές. Τα μέλη οργανώνουν τον λόγο τους επιχειρηματολογώντας και στο τρίτο βήμα διερευνούμε σε ποια σημεία συγκλίνει η πλειοψηφία με τη μειοψηφία. Στη συνέχεια, συγκεφαλαιώνουμε την επιχειρηματολογία της μειοψηφίας  και εμβάλλουμε αυτή την θέση στην οπτική της πλειοψηφίας. Έτσι, ψηφίζουν ξανά και καταλήγουν σε απόφαση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, εφαρμόζεται η μέθοδος του ‘ψαρέματος’, αναζητώντας περιοχές όπου μπορεί να υπάρξει μια κοινή βάση αποδοχής.

Το πιο  ενδιαφέρον σε όλη αυτή τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης ήταν η διαδραστική συμμετοχή μας σε συζήτηση σε εκπαιδευτικό θέμα που προκαλεί  αντίθετες στάσεις.

Αυτό, βέβαια, που μας καθήλωσε συναισθηματικά την τελευταία ημέρα πριν την επίδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης ήταν ο αποχαιρετισμός. Η δασκάλα μας κατάφερε να μας δώσει μια συγκλονιστική βιωματική εμπειρία με την ολοκλήρωση της  διδακτικής εβδομάδας: για τον καθένα μας ξεχωριστά είχε να παρουσιάσει θετικές και αξιόλογες πτυχές της προσωπικότητάς μας όπως τις αποκωδικοποίησε προσωπικά κατά τη σύντομη αυτή διάρκεια του σεμιναρίου. Ήταν ένα μάθημα εξέχουσας διδακτικής, διαπροσωπικής προσέγγισης που θα άξιζε να το οικειοποιηθούμε και εμείς ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.

Βέβαια, ο οργανισμός Europass Teacher Academy φρόντισε και για  την πολιτιστική μας επιμόρφωση. Μας διέθεσε ξεναγό μια ημέρα για την περιήγηση στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης και επιπλέον, εισιτήρια για τη δωρεάν μετάβαση και είσοδο σε μουσεία και ανεμόμυλους στην γειτονιά Zaanse Schans της πόλης Zaandam, μια περιοχή που στάθηκε ο πιο σημαντικός κόμβος οικονομικής ανάπτυξης για την Ολλανδία.

Οπωσδήποτε, οι πολιτιστικές ανταλλαγές και ο διάλογος που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα μέλη της Ακαδημίας αποτέλεσαν πλούσια πηγή γνώσης και εμπειρίας. Το πρόγραμμα δεν αφήνει πίσω του απλώς αναμνήσεις, αλλά θεμέλια για μια βιώσιμη συνεργασία και μια διαρκή προώθηση της κατανόησης μεταξύ των μαθητών και εκπαιδευτικών σε μια δημιουργική τάξη όπου δε διστάζουμε να ερευνήσουμε βαθιά μέσα μας και έπειτα με γνώμονα την προαγωγή της ευημερία των παιδιών μας να λειτουργήσουμε με ευσυνειδησία, αγάπη και ευρηματικότητα.