Πανελλαδικές: Από 8 έως 19 Μαρτίου οι αιτήσεις-δηλώσεις των αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στο ίδιο διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

Α. Από 8 έως 19 Μαρτίου  θα πρέπει να υποβάλουν οι απόφοιτοι  τις αιτήσεις-δηλώσεις    για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  2021  του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου .

Β. Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.

Τα παραπάνω προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

 Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤA ΣΤΟ WEBEX

Ο Δήμαρχος Πέλλας  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι:
την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου Πέλλας, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021.

Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω WEBEX. Επισυνάπτω τις ώρες που θα ισχύσουν (παραμένουν ίδιες με αυτές που είχαμε κατά τις τηλεδιασκέψεις.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 94893/Δ2/17-07-2020 Υ.Α .με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046)

?πό τ?ν μνήμη τ?ν παρελθόντων κα? ?π? τ?ν πε?ρα τ?ν παρόντων διδασκόμαστε γιά τ? μέλλον.