Συμμετοχή στον «8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας