Ημερεσ λειτουργιασ για την υποβολη μηχανογραφικου δελτιου

Το 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών θα είναι ανοιχτό για την υποβοήθηση της υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι τις ημέρες: Τρίτη 9-07-2019 και Δευτέρα 15-07-2019. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων είναι η Τρίτη 15-07-2019. Για τον λόγο αυτό όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται θα πρέπει μέχρι την Τρίτη 15-07- 2019 να έχουν πάρει Κωδικό υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου και να έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή του μέχρι την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία. Τις συγκεκριμένες ημέρες λειτουργίας για την υποβοήθηση της υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου το Σχολείο θα είναι ανοιχτό τις εργάσιμες ώρες από 8:30 έως 14:00 μ.μ.